شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

عفونت هاي قارچي واژينال در نتيجه رشد بيش از حد قارچ هاي Candida Albican مي باشند. ازن ثابت كرده است كه در برابر  Candida Albican ها مهلك و مرگبار مي باشد. مطالعه اي كه در سال 1995 در مورد ميكروبيولوژي محيطي و كاربردي انجام شد نشان مي دهد كه آب ازن دار موجب 104.5 مرتبه كاهش آني در قارچ هاي Candida Albican (بطور مداوم) مي شود.  105مرتبه كاهش بعنوان استريل  ابزار هاي پزشكي محسوب مي شود . همچنين Candida Albican ها نمي توانند نسبت به ازن مقاومت پيدا كنند درصورتيكه بسياري از كرم هايي كه در بازار وجود دارند در اثر استعمال مقاومت Candida Albican را نسبت به اين كرم ها افزايش مي دهند. اين بدليل اين حقيقت است كه ازن، سلول قارچ را اكسيده ميكند و موجب آسيب هاي فيزيكي مي شود. علاوه بر اين ماندن در آب ازن دار درمان بهتري را امكان پذير مي سازد.بسياري از عفونتهاي دهان نيز از طريق قارچ هاي   Candida  Albicanبوجود مي آيند.

درمان عفونت هاي دهان با آب ازن دارشده بسيار ساده است شما فقط يك ليوان كوچك از آب را به مدت چند دقيقه ازن دار كنيد. سپس آب ازن دار شده را در داخل دهانتان در چند دقيقه قرقره كنيد. شما مي توانيد اين فرآيند را چند مرتبه در يك روز اگر مايل باشيد تكرار كنيد اين كار بايد هر روزه انجام شود تا عفونت كاملا برطرف شود.

سوال دیگر اين است كه چطور عفونت هاي قارچي و رحمي را با آب ازن دار شده می توان درمان کرد. اولا بايد وان بزرگ حمام را تا چند سانتيمتر پركنيد. فقط آنرا تا اندازه اي پركنيد كه آب بتواند در قسمت واژنيال وارد شود هر چقدر آب كمتري را بتوانيد به وان اضافه كنيد غلظت ازن بيشتر خواهد بود بنابراين تاثير درمان افزايش خواهد يافت پس آب را در وان بزرگ حمام مي توانيد با استفاده از ازن ساز ِARDA ازن داركنيد در اكثر موارد 10تا 20 دقيقه ازن سازي لازم است هر چند30 دقيقه ايده ال ميباشد در زماني كه دستگاه ِARDA ازن به آب ترزيق مي كند نبايد در وان بنشينيد. سپس بعداز اينكه ازن زني آب تمام شد به مدت 20 دقيقه در آب بنشيند اجازه دهيد كه آب در تماس با بخش واژني هم به صورت داخلي و هم خارجي در طي اين مدت باشد.