سنسور اندازه‌گیری ازن در هوا

در سال 2020 ازن به عنوان یکی از مواد ضدعفونی کننده جهت استفاده در محیط از طرف سازمان

غذا و داروی آمریکا (FDA) و همچنین به عنوان یکی از مواد تائید شده جهت درمان SARS-COV-2/COVID-19

توسط سازمان ISCO3 مورد تائید قرار گرفته است.

از این رو استفاده از ازن در محیط‌های بسته افزایش یافته است.

لذا می‌بایست غلظت ازن در محیط‌های سرپوشیده به طور مداوم مورد پایش قرار بگیرد.

شرکت آردا به عنوان تنها شرکت ایرانی تولید کننده سنسور سنجش ازن در هوا، افتخار دارد تا کنترل

اندازه‌گیری ازن در هوا را به مشتریان گرامی ازائه نماید.

سنسور ازن در هوا