فاضلاب صنعتی دارای مشخصاتی است که تصفیه آنها را در مقایسه با فاضلاب شهری متفاوت می‌سازد.

برخی از این مشخصات عبارتند از :آلاینده‌های متفاوت و اغلب متنوع، غلظت‌های متفاوت و اغلب بالا و حضور مواد سمی

همچنین به دلیل تنوع در فاضلاب‌هاي حاصله از واحدهاي صنعتي مختلف، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب واحدهای مختلف صنعتی امکان‌پذیر نبوده و تصفيه پذيري آنها را بصورت مشترك با مشكل روبرو مي سازد.

از این‌رو نحوه طراحی، ساخت، فرآیند و تجهیزات مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب صنعتی مختلف، متفاوت می‌باشد.

شرکت آردا با توجه به سابقه طولانی در بررسی و مطالعه سیستم‌های تصفیه فاضلاب صنعتی  و استفاده از تکنولوژی‌های نوین و روز دنیا در زمینه تصفیه فاضلاب، می‌تواند با هزینه کمتر، بهترین سیستم را برای  تصفیه فاضلاب‌های صنعتی متنوع طراحی و اجرا نماید.

برای شروع ارتباط با شرکت ما می‌توانید از طریق تلفن، فکس و یا ایمیل شرکت اقدام نمایید.

صنايع دامداری، مصرف کننده حجم بالايي از آب هستند كه بخش اعظم آن به صورت فاضلاب دفع ميگردد. غلظت مواد آلي در اين فاضلاب نسبتاً زياد است. براي نمونه، صنايع لبني پگاه تهران به‌عنوان بزرگترين توليد کننده محصولات لبني در ايران، به ازاي فرآوري ١٠٠٠ تن محصول لبني، در حدود ٣٥٠٠ مترمکعب در روز فاضلاب ايجاد مي کند که غلظت اكسيژن خواهي شيميايي و بيوشـيميايي پـنج روزه آن به‌ترتيب ٣٠٠٠ و ١٠٠٠ ميليگرم در ليتر است. بر اساس مطالعاتی که از 50 دامداری در آمریکا گردآوری شده است، مشخصات فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه‌های این دامداری های دارای کیفیتی به شرح جدول زیر بوده‌اند:

Parameter  Inflow Concentration
FC (cfu/100 mL) 143
TP (mg/L) 0.61
BOD (mg/L) 278.6
TKN (mg/L) 50.8
NH4-N (mg/L) 9
NO3-N (mg/L) 39.2
TSS (mg/L) 521.6
Turbidity (mg/L) 336.8

تصفيه فاضلاب صنايع دامی بـا مـشكلات متعـددي روبـه رو است. فاضلاب صـنا‌يع دامی حـاوي غلظـت بـالايي از مـواد آلـي همچون پروتئینهـا، کربوهيـدراتهـا و چربـيهـا اسـت . همچنـين غلظت جامدات معلق و مشتقات نيتروژن آن زياد بوده و تغييـرات pH  آن چشمگير است . علاوه بر ايـن دبـي فاضـلاب صـنا يع دامی داراي نوسان هاي شديد ميباشـد. بـراي تـصفيه بيولوژيکي فاضلاب صنا يع  دامی از روشـهاي مختلفـي بهـره گيـري شـده است. از جمله اين روشها مي توان به لجن فعال متداول ، صافي هاي چکنده، تماس دهنده‌هاي بيولوژيکي چرخان، راکتورهاي ناپيوسته متوالي، لاگونهاي هوادهي شده  ، برکه هاي تثبيت، UASB  ، نيزارهاي پيش‌ساخته ، و روشهای بي هوازي اشاره كرد.

به طور خاص ازن که بسیار واکنش پذیر است به طور ویژه مولکولهای آلی با زنجیر بلند را، تجزیه می کند که زیست تخریب پذیر نیستند و یا تجزیه بیولوژیکی دشواری دارند. یک اثر جانبی مثبت تصفیه پساب کشتارگاه ها با اوزون وجود مقادیر زیادی اکسیژن در آب پس از تصفیه است. یکی دیگر از اثرات جانبی مثبت، کاهش قابل توجه آلودگی باکتریایی آب است.با ازناسیون فاضلاب، قادر به دستیابی به چندین هدف به طور همان زمان خواهیم بود. اولا ، تجزیه آلاینده ها طی یک فرایند دوستدار محیط زیست انجام می شود، که همچنین از نظر اقتصادی بسیار مفید است زیرا میزان ازن همیشه مطابق تقاضا استفاده می شود. پس از فرآیند تصفیه باید این اطمینان حاصل شودکه پس از آن می توان پساب را در مسیرهای منابع عمومی آب تخلیه کنیم. به طور متوسط ​​، مدت زمان حدود30 دقیقه برای دستیابی به استاندارد های لازم آب باید رعایت شود. بعد از ساخت ازن در ژنراتور ، گاز مخلوط از حدود 10 درصد ازن تشکیل شده ،و  90 درصد اکسیژن خالص باقی مانده است . این مقدار برای ایجاد واکنش های مورد نظر در فاضلاب کافی است. به طور کلی دوز ازن وابسته به آلودگی می باشد که با استفاده از سنسور تشخیص داده می شود و اقتصادی بودن عملیات را تضمین می کند. در انتها ازن باقی مانده به اکسیژن بی خطر تبدیل می شود.

برای بررسی تصفیه فاضلاب دامداریهای موجود در کشور، نیاز به اطلاعاتی به شرح جدول زیر از واحدهای صنعتی می‌باشد:

اطلاعات کمی پساب واحد تولیدی شامل:

 • مقدار پساب تولیدی در شبانه روز
 • ساعات تولید پساب
 • شرح مختصری از فرآینند تولید پساب
 • شوکهای احتمالی موجود در واحد تولیدی
 • تواتر شستشوی کلی واحد تولیدی
 • فضای موجود جهت احداث تصفیه خانه
 • آدرس دقیق محل اجرا و راه های دسترسی
 • سوابق بارش های جوی در صورت وجود
 • سوابق دمای محیط درصورت وجود
 • وجود جریانهای و کیفیت آنها جانبی در صورت وجود
 • دمای پساب تولیدی