قرنهاست که طبيعت هنگام صاعقه و يا بوسيله پرتو فرابنفش خورشيد ، اكسيژن فعال را بوجود مي آورد و از خصوصيات ضد عفوني کننده آن براي پالايش آب و هوا و محيط زيست جانداران استفاده مي نمايد.

اكسيژن فعال یا ازن يک ضد عفوني کننده بسيار انعطاف پذير است و بسته به موارد استعمال، کاربرد هاي بسياري در ضدعفوني هوا، آب، محيط (ديوارها ، کف زمين، سطوح ) ، لباسهاي کار ، اجسام ولوازم مختلف و مواد را داراست. بر خلاف ضد عفوني کننده هاي معمول مانند: کلر، فرمالين ومواد شيميايي ديگر ، اکسيداسيون با اكسيژن، هيچگونه مواد سمي يا مضري بر جاي نمي گذارد .

ضد عفوني با اكسيژن فعال به صورت پيوسته در حين کار و بدون تخليه مکان انجام مي گيرد و در نتيجه به طور مرتب ميزان آلودگي در محيط کاهش مي يابد. آب حاوي اكسيژن فعال براي ضدعفوني سالن هاي پرورش و نگهداري و شستشوي ديواره ها، کف ،آخور و وسايل و لوازم کار … استفاده مي شود  و اين كار به نحو مطلوب و بسيار موثري، انواع آلودگي هاي ميکروبي را کاهش مي دهد.

 • کاربرد اكسيژن فعال در ضد عفوني آب

بيشتر منابع آب  داراي ميکروارگانيسم هاي بيماري زا هستند که اين امر موجب بيماري و کاهش راندمان تبدبل غذا به گوشت مي شود. استفاده  از اكسيژن فعال براي ضد عفوني آب آشاميدني, سبب از بين رفتن ميکروبها و انگلهاي موجود در آب مي شود و اين امر سبب افزايش رشد طيور و کاهش بيماريهاي ناشي از آب و مرگ و مير در مرغداريها مي گردد.

 • کاربرد اكسيژن فعال در بوزدايي

اكسيژن فعال تزريقي با جريان هواي طبيعي محيط در ساختمان مولکولهاي بو زا  را  نيز تخريب مي کند و اين امر سبب مي شود تا کارگر ها از محيط کار بهتر و طيور نيز از شرايط زيستي مناسب تري  برخوردار شوند که در نتيجه آن  توان رشد افزايش مي يابد و ميانگين سود روزانه بيشتر مي گردد.

تزريق اكسيژن فعال براي  بوزدايي در هوا سبب 15  تا 20 درصد تقليل نياز به  تهويه هوا  و صرفه جويي در هزينه گرمايش تا30 درصد  و همچنين سبب کاهش بو در محوطه اطراف مرغداري مي شود.

کاربرد اكسيژن فعال در ضد عفوني خوراک دام

با اكسيژن فعال خوراک طيور ضد عفوني مي شود و از رشد کپک ها جلوگيري شده  و اكسيژن فعال بر روي ويروسها ، سموم قارچي نيز عمل مي کند  از جمله  افلاتوكسين موجود در خوراک را از بين مي رود، در نتيجه ميزان تغذيه طيور بيشتر و محصول ايمن تري توليد مي شود.

 • کاربرد اكسيژن فعال در کاهش بيماري هاي طيور

استفاده از اكسيژن فعال براي از بين بردن پاتوژن ها در صنايع طيور  از جمله  فرآيندهاي تخم گذاري ,   جوجه كشي , پرورش اقلام گوشتي و تخم گذار و كشتارگاهي(Dave,1999 , Kim et al, 2003 ) آزمايش شده است.

تحقيقات نشان مي دهند كه  اكسيژن فعال  باکتريها ، ويروسها ، قارجها ، کپکها و… محيط را از بين مي برد ، اين امر سبب کاهش بيماري و مرگ و مير در جوجه ها ي چند روزه و … مي شود و حتي استفاده از آن در چندين سال پي در پي سبب کاهش بيماري هاي طيور و حتي حذف برخي از آنها شده است . ضد عفوني کنندگي اكسيژن فعال بسيار موثر و کاملاً طبيعي است به گونه اي که  بعد از ضد عفوني ، اكسيژن فعال تبديل به اکسيژن معمولي  مي شود و به همين علت مي توان به صورت شبانه روزي از آن استفاده نمود و به همين خاطر آنرا ضد عفوني كننده 24 ساعته مي نامند. استفاده از اكسيژن فعال سبب توليد طيور سالم تر ، چاق تر و کاهش مرگ و مير در آنها مي گردد.

 • کاربرد اكسيژن فعال در ضدعفوني تخم مرغ

با استفاده از اكسيژن فعال, سالمونلا Salmonella  بر روي پوسته نخم مرغ از بين مي رود . كاهش سالمونلا Salmonella Enterica   بوسيله اكسيژن فعال در آزمايشات كنترل كيفي روزانه نشان داده شده است همچنين مقدار آمونياك تا بالاي 60% كاهش و نيز توليد تخم مرغ و كيفيت آن افزايش يافته است ( گزارش شده توسط Envron’s Allan Finney )

مزاياي استفاده از اكسيژن فعال(ازن) درمرغداريها:

 • افزايش تعداد و اندازه طيور.
 • کاهش بيماري و مرگ و مير.
 • افزايش راندمان تبديل غذا به گوشت.،
 • افزايش ايمني در محصولات توليدي نظير تخم مرغ.
 • کاهش هزينه هاي گرمايش.
 • تخريب سريع همه ميکروارگانيسم هاي بيماري زا.
 • کاهش بوهاي نامطلوب و نياز به تهويه هوا.
 • استفاده در محل ، بدون نياز به هيچگونه مواد مصرفي.
 • کاربري آسان.
 • نگهداري ارزان.

صفحات مرتبط:

کاربرد ازن در تصفیه و ضدعفونی فاضلاب، کاربرد ازن در تصفیه شیرابه، کاربرد ازن در پرورش آبزیان، سیستم کاهش بارمیکروبی شیر و مایعات، کاربرد ازن در محیط های بیمارستانی