کاربرد ازن در محیط های بیمارستانی و پزشکی

اكسيژن فعال سريعاً مواد شيميايي سريعاً مواد شيميايي موجود در محيط را اكسيد مي نمايد و نتيجه اين اكسيداسيون تنها اكسيد اجزا و اكسيژن مي باشد كه كاملاً زيست محيطي است. اكسيژن فعال بدليل پتانسيل اكسيداسيون بالا در محيط پايدار نيست و پس از مدتي كوتاهي تبديل به مولكول پايدار اكسيژن مي گردد.

اين امر باعث مي گردد كه توليد اكسيژن فعال همواره در محل انجام گيرد و نسبت به مواد شيميايي اكسيد كننده نياز به خريد، حمل و انبار كردن ندارد . مصرف انرژي دستگاه براي توليد اكسيژن فعال مورد نياز براي ضد عفوني و تصفيه زباله بيمارستاني 10%  سيستمهاي متداول ضدعفوني با بخار برآورد گرديده است اين سيستم قابليت تصفيه و ضدعفوني شيرآبه را نيز دارا مي باشد درحاليكه سيستمهاي ضدعفوني با بخار با وجودي كه شيرآبه زيادي توليد مي كنند، تنها عمل ضدعفوني شيرآبه را انجام مي دهند و در تصفيه آن ناتوانند به طوركلي مزايا اين سيستم نسبت به ساير روش عبارت است

 • برگرفته از طبيعت و كاملاً زيست محيطي
 • ضدعفوني كننده و تصفيه و تجزيه كننده زباله هاي عفوني و شيميايي
 • اثر بخشي به كليه ميگروارگانيسم ها (اسپورها،باكتريها،ويروسها،انگلها،و ….)
 • بي نياز از خريد و نگهداري مواد
 • ضدعفوني تصفيه و تجزيه كننده شيرآبه زباله
 • ضدعفوني و تصفيه تجزيه كننده گازهاي بوجود آمده
 • كمترين مصرف انرژي نسبت به روشهاي حرارتي مستقيم و غيرمستقيم
 • عدم نياز به اپراتور متخصص
 • توليد داخل كشور با استفاده از فن آوري روز دنيا

ازن بر خلاف ساير ضدعفوني كننده هاي ديگر قادر به از بين بردن بيو فيلم ها نيز مي باشد بدين ترتيب كه توانايي از بين بردن باكتريها و ويروسهايي كه توسط يك غشاء پليمري محافظت شده و بيو فيلم ناميده مي شوند را دارد. اكسيژن فعال آزاد شده غشاء محافظت كننده را تخريب كرده و قادر به نفوذ به داخل آن و از بين بردن ميكروارگانيسم ها مي نمايد . طيف اثر وسيع ،سرعت اثرفقدان اثرات زيانبار براي انسان و محيط زيست موجب برتري و تمايز اكسيژن فعال یا همان ازن شده است.

 • كاربرد ازن در ضدعفوني هوا و محيط بيمارستانها:

امروزه آلودگي هوا يكي از عوامل شيوع بيماري همانند آب است ، زيرا انسان براي زندگي نياز به آب و هواي سالم دارد. يك عامل آلودگي محيط ويروسها و باكتريها منتشر شونده در محيط بوسيله عطسه و سرفه مي باشد . ضدعفوني با اكسيژن فعال به صورت پيوسته در حين كار و بدون تخليه مكان انجام مي گيرد و در نتيجه به طور مرتب ميزان آلودگي در محيط كاهش مي يابد . اكسيژن فعال به نحو مطلوب و بسيار موثري انواع آلودگي هاي ميكروبي را كاهش مي دهد. طيف اثر اكسيژن فعال روي ميكروارگانيسم ها بسيار موثرتر از كلر مي باشد. امروزه در ايران به صورت متداول براي كنترل آلودگي هوا از فيلترهاي هپا استفاده مي شود. اين نوع فيلترها عمدتاً براي جدا سازي ذرات 30% ميكرون به بالا طراحي مي شود و راندمان هاي اعلام شده براي اين نوع فيلترها بر مبناي ميزان جذب ذرات بالاتر از 30% مي باشد. اما راندمان اكسيژن فعال بر روي كاهش بار ميكروبي مي باشد در نتيجه سيستم هپا روي كاهش ذرات طبقه بندي شده و هيچ گونه كاهش ميكروبي براي آن اعلام نگرديده است .اكسيژن فعال ضدعفوني كننده و پاك كننده هواست و با ايجاد رايحه اي طبيعي در محيط ، فضاي مطبوع و عاري از بو آلودگي هاي شيميايي و ميكروبي به وجود مي‍آورد.

 • كاربرد ازن در بوبری محيط بيمارستانها:

بو يكي از شاخص هاي مشهود آلودگي هوا است كه ممكن است از منابع مختلفي به وجود آيد. در خلال چند سال گذشته ، كنترل بود يكي از مشكلات اصلي در طراحي و بهره برداري تأسيسات جمع آوري، تصفتيه و دفع فاضلاب با سيستم لجن فعال بوده است .در اكثر سيستم هاي كه تاكنون براي بوذايي استفاده مي شده است اقدام به استفاده از بوهاي پوششي براي پنهان نمودن بوي نامطلوب انجام گرفته است كه اين عمل نه تنها بوي نامطلوب را از بين نمي برد بلكه حجم آلاينده هاي بوزا در محيط را افزايش مي دهد .

همچنين سيستم‌هاي جذب كننده بو نيز از راندمان هاي پائين برخوردار بوده و بهره برداري از آنها نيز در شرايطي كه از ابتدا طراحي نشده باشند، بسيار مشكل خواهد بود.

در حال حاضر، به اثبات رسيده است كه بوي هر مولكول احتمالاًُ به كل آن مولكول مربوط مي شود لذا با تخريب ساختار مولكول مي توان بوي آن را به صورت موثر از بين برد. گزينه اكسيداسيون با يك ماده اكسيد كننده مطرح مي باشد كه خود آلاينده محيط زيست نباشد اكسيژن فعال قوي ترين و موثرين از بين برنده و رفع كننده بوهاي نامطبوع مانند گازهاي شيميايي (آروماتيك ها و …) و بوهاي ناشي از حيوانات، كپك و قارچ ، دود دخانيات و ….. است.

اكسيژن فعال علاوه بر قابليت بوزدايي يك ضدعفوني كننده بسيار قوي نيز مي باشد و به نحو مطلوب و بسيار موثري انواع آلودگي هاي ميكروبي را از بين مي برد . ويژگي هاي نظير قابليت تجزيه تركيبات سمي شيميايي و نيز كشتن انواع ميكروارگانيسمها ، اعم از باكتريها و ويروسها، اكسيژن فعال را به مهمترين عامل پاك كننده محيط تبديل كرده است.

 • كاربرد ازن در استريل كردن وسايل بيمارستان:

استريليزاسيون و ضدعفوني تجهيزات و وسايل بيمارستان همواره يكي از دغدغه هاي پزشكان در سطح جهاني مي باشد اكسيژن فعال در طبيعت قرن هاست كه براي ضدعفوني و كنترل جمعيت ميكروارگانيسم ها استفاه مي شود دستگاه هاي جديد Eco- Sterile  صنايع پزشكي شركت آردا با الهام از اين عنصر طبيعت طراحي شده است و با استفاده از تكنولوژي نو براي ضدعفوني وسايل پزشكي بدون استفاده از مواد افزودني و حرارت و مصرف انرژي كم، مورد استقبال توليد كنندگان صنايع پزشكي قرار گرفته اند. اين دستگاه ها، راندمان كاهش ميكروبي بسيار بالا درحد استريل و حتي قابليت از بين بردن آلودگي هاي مختلف شيميايي ديگر را داراست.

اكسيژن فعال يك ضد باكتري قوي است كه  استريل كردن با آن بدون نياز به حرارت و قابل كنترل است به طور كلي اين گاز توانايي از بين بردن رنج وسيعي از ويروسها و ميكروبها را داراست و بدون برجاي گذاشتن باقي مانده، تبديل به اكسيژن معمولي مي گردند و به همين دليل درفهرست EPA به عنوان DBPR  قرار گرفته است و طبق  اين قوانين داراي اثرات جانبي نمي باشد.