راهکارهای کاهش COD شرکت نساجی

فرآیند فنتون:

یکی از روش­های تصفیه فاضلاب، استفاده از فنتون است. مکانیسم اصلی فرآیند فنتون تشکیل هیدروکسیل است. این واکنش در محیط اسیدی انجام می­شود.

یون آهن به عنوان کاتالیست در یک محیط اسیدی با اکسیدان وارد واکنش شده و تولید هیدروکسیل می­کند.

عوامل مختلفی بر روی این واکنش موثر هستند مانند: دما، PH، غلظت آهن و پروکسید هیدروژن و در نهایت زمان.

معمولا دما در دمای آزمایش­گاهی و PH در 3 ثابت نگه داشته می­شوند.

اگر نسبت مولار H2O2 به یون Fe2+  ، سه باشد و غلظت H2O2 ، 240 میلی­لیتر باشد؛ می­توان 61 درصد COD را کاهش داد. و اگر این نسبت 15 باشد، 70 درصد COD  کاهش پیدا می­کند.

پرتو­های الکترومغناطیس:

بیشتر پلیمر ها می توانند با فتولیز (تخریب شیمیایی بر اثر تابش نور) تخریب شوند تا وزن مولکولی پایین تری داشته باشند. امواج الکترومغناطیسی با انرژی نور مرئی و یا بالاتر از آن مانند اشعه فرابنفش، اشعه ایکس و اشعه گاما معمولاً در این واکنش ها همکاری می­کنند.

گرما:

تخریب گرمایی پلیمرها در واقع نابودی مولکول­ها در نتیجه قرارگیری در معرض حرارت بسیار بالا است. اجزای ساختار اصلی زنجیره بلند پلیمری می­توانند در معرض دمای بالا کاملاً از یکدیگر شکسته شوند و با یکدیگر واکنش دهند تا خواص پلیمری کاملا تغییر پیدا کند.

تخریب زیستی:

پلاستیک های زیست تخریب پذیر می­توانند دچار تخریب زیستی شوند که این فعالیت نیز توسط موجودات بسیار ریزی صورت می­گیرد و در نهایت وزن مولکولی را به بسیار کاهش خواهد داد. به منظور تخریب مناسب پلیمرهای زیست تخریب پذیر آن­ها باید به همانند کود فرآوری شوند و قرار گیری آنها در محل های دفن زباله باعث می‌شود تا تخریب پذیری آنها با دشواری بسیار بیشتری صورت گیرد که ناشی از عدم وجود اکسیژن و رطوبت می­باشد

هیدروژن پروکسید:

هیدروژن پروکسی ماده­ای است که برای سالیان طولانی برای کاهش میزان COD در آب های تصفیه خانه ها مورد استفاده قرار می­گیرد. اما هزینه این ماده شیمیایی برای حذف و کاهش COD به نسبت روش های بیوشیمیایی و فیزیکی به نسبت بالااست.

با این وجود شرایط خاصی وجود دارد که استفاده از پراکسید هیدروژن را توجیه می کند. این موارد عبارتند از: پیش هضم پساب‌هایی که حاوی سطوح متوسط ​​تا زیاد ترکیباتی هستند که سمی، بازدارنده یا مقاوم به تصفیه بیولوژیکی هستند (مانند آفت‌کش‌ها، نرم‌کننده‌ها، رزین‌ها، خنک‌کننده‌ها و مواد رنگزا).

ازن:

ازن برای مرحله نهایی تصفیه فاضلاب قبل از رهاسازی مجدد آن در محیط یا استفاده مجدد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است، در غیر این صورت صرفه اقتصادی به انتخاب فناوری و انتخاب فناوری بستگی به شرایط پساب دارد.

تصفیه آب با ازن روشی موثر برای کاهش سطوح BOD و COD در فاضلاب های صنعتی و شهری است. کنترل BOD و COD با ازن را می توان در سیستم های تصفیه آب استفاده کرد.

صنعت نساجی منبع اصلی آلاینده های زیست محیطی است. حضور جهانی آن بدان معنی است که یک مشکل جهانی است. منبع اصلی انتشار گازهای گلخانه ای از چاپ پارچه است که در آن یک طرح یا متن تزئینی با روش های مختلف چاپ روی محصولات پارچه ای اعمال می شود. این فرایند  منجر به تولید مولکولهای مضر در فاضلاب و گاز های آلی فرار (VOC) می شود. محدودیت های زیست محیطی به منظور تأمین محیط کار سالم و جلوگیری از رها سازی آب آلوده ، نیاز به تصفیه مؤثر این پساب ها دارد. در بسیاری از کارخانه ها ، شلوار جین یا لباس های دیگر معمولاً سفید می شوند تا ظاهری “شسته شده”در آنها ایجاد کنند.

تمام موارد فوق در صنعت نساجی با تصفیه ازن قابل دستیابی است که روش و مؤثر در کاهش هزینه های عملیاتی و کاهش انتشار محیط زیست در مقایسه با تکنیک های سنتی است.

حلال مورد استفاده برای تولید خمیر چاپ در فرآیند خشک کردن یا چاپ هدر می روند و باعث تولید VOC و فاضلاب های حاوی مواد ارگانیک می شوند که تصفیه آن دشوار است. به طور متوسط ​​، چاپ صفحه ای(screen printing)  ممکن است به 1200 کیلوگرم حلالهای آلی نیاز داشته باشد ، که بیشتر آنها به عنوان VOC از فرآیند خشک کن ساطع می شوند. حداکثر 80 کیلوگرم حلالهای آلی در فاضلاب قابل انتشار هستند. اوزوناسیون سطح COD را از 700 میلی گرم در لیتر به 100 میلی گرم در لیتر و BOD از 150 میلی گرم در لیتر به 50 میلی گرم در لیتر کاهش داده است.

فناوری ازن یک روش مؤثر برای تصفیه ترکیبات در فاضلاب و VOC با اکسیداسیون مؤثر مولکولهای آلی است.

فاضلاب معمولاً حاوی مقادیر زیادی COD با نسبت COD: BOD از 1: 4 به 5:1 است. ازن نه تنها آلاینده های آلی را اکسیده می کند ، بلکه قادر است COD غیر تجزیه پذیر را به BOD که به سرعت قابل تجزیه است، تبدیل کند و نسبت COD: BOD را برای تصفیه بیولوژیکی متعاقب پایین آورد. بسته به غلظت COD و BOD ، ازن می تواند اکثر ترکیبات را اکسیده کند که بار آلودگی را به سطح نظارتی قابل قبول کاهش می دهد. یک سیستم ازن برای فاضلاب نساجی ممکن است موجب صرفه جویی در هزینه های عملیاتی شود.

در مقایسه با تصفیه های معمولی با سوزاندن اجزای فرار خطرناک ، ازن بطور موثری با این آلاینده ها در فاز گاز واکنش می دهد. این امر تقاضا اصلی انرژی را كه ناشی از سوزاندن است از بین می برد. رای گازهای VOC ، ازن به طور معمول با یک فیلتر کربن فعال ترکیب می شود که در آن از طریق تصفیه ازن ، گازهای VOC تا 90٪ کاهش می یابد تا گازهای فراری را به طور کامل کاهش دهد

در تولید لباس های مدرن، پارچه هایی مانند شلوار جین با استفاده از اکسیداسیون توسط مواد شیمیایی سفید می شوند تا ظاهری شسته شده ایجاد کنند. خصوصیات بسیار اکسید کننده ازن یک روش سفید کننده پایدار و بدون استفاده از مواد شیمیایی و هزینه های اضافی را امکان پذیر می کند. علاوه بر این ، ازن هیچ محصول جانبی را که نیاز به تصفیه داشته باشد ، باقی نمی گذارد.

ازن یک فناوری بسیار موثر در از بین بردن رنگ به عنوان بخشی از مرحله تصفیه است. حذف کامل رنگ بسته به ظرفیت ازن در 5-15 دقیقه در معرض ازن قابل دستیابی است. در عین حال ،برای COD  و BOD مقدار تقریباً صفر در هر کارخانه نساجی با استفاده از ازن قابل دستیابی هستند.