معرفی دستگاه کومبو:

این یک واقعیت غیر قابـل انـکار است که ایجاد هرگونه اختلال در سلامت و بهـداشت در جوامع مــدرن و صنعتــی، سایر فعالیت‌ها را مختـل کرده و استمـــرار آن سطح کیفــی زندگی در این جوامـع را تنــزل خواهد داد که می‌تواند امنیت جوامع را به خطر اندازد.

این امــر در صورت بهره‌مندی از سیستم‌های مناسـب و جایگزیــن نمودن روش‌های نوین با تکنولوژی بسیار ساده نه تنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفـه خواهد بـود بلکه با حذف مشکلات عدیـده تا حد بسیار زیادی قابل حل خواهد بود.

کاربرد اکسیژن فعال در بوزدایی:

در این روش اکسیژن فعــال را با جریان هـوای طبیعــی در داخل سالن‌هـا وارد کرده و اکسیژن فعال به‌طور کامل و موثری کلیه مولکول‌های بـوزا را تخریب می‌کند و این امر سبب می‌شود تا کارگرها از محیط کار بهتر و طیور نیز از شرایط زیستــی منــاسب‌تری برخوردار شوند که در نتیجه آن توان رشد افزایش می‌یابد و میانگیـن سود روزانه بیشتر می‌گردد.

کاربرد اکسیژن فعال در ضدعفونی تخم مرغ

با استفاده از اکسیــژن فعــال، سالمونــلا بر روی پوستـه تخم‌مـرغ از بین می‌رود. کاهش سالمـونلا بوسیله اکسیژن فعال در آزمایشات کنترل کیفی روزانه نشان داده‌است همچنین مقدار آمونیاک تا بالای 60 درصد کاهش و نیز تولید تخم مرغ و کیفیت آن افزایش یافته است.

مزایای استفاده از اکسیژن فعال در مرغداری‌ها:

  1. افزایش تعداد و اندازه طیور
  2. کاهش بیماری و مرگ و میر
  3. افزایش راندمان تبدیل غذا به گوشت
  4. افزایش ایمنی در محصولات تولیدی نظیر تخم مرغ
  5. کاهش هزینه‌های گرمایش
  6. تخریب سریع همه میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا
  7. کاهش بوهای نامطلوب و عدم نیاز به تهویه هوا
  8. استفاده در محل، بدون نیاز به هیچگونه مواد مصرفی
  9. کاربری آسان
  10. نگهداری ارزان

کاربرد اکسیژن فعال در کاهش بیماری‌های طیور

استفــاده از اکسیژن فعــال برای از بین بردن پاتـوژن‌ها در صنایـع طیـور از جملـه در فرآینـدهای تخـم‌گذاری، جوجه کشــی، پرورش اقلام گوشتی و تخم گذار و کشتارگاهی آزمایش شده است.

تحقیقـات نشان می‌دهند که اکسیــژن فعال باکتری‌‎ها، ویـروس‌ها، قارچ‌ها، کپک‌ها، و … محیط را از بیـن می‌برد، این امـر سبب کاهـش بیماری و مرگ و میـر در جوجـه‌های چند روزه می‌شود. ضدعفونی کننـدگی اکسیـژن فعــال بسیار موثــر و کاملاً طبیعــی است ضمنـاً بعد از ضدعفونی، اکسیژن فعال تبدیل به اکسیژن معمولی می‌شود و به همیـن علت می‌توان به صورت شبانه روزی از آن استفاده نمـود و به همیــن خاطر آن را ضدعفونی کننده 24 ساعته می‌نامند. استفاده از اکسیژن فعال سبب تولید طیور سالم‌تر، چاق‌تر و کاهش مرگ و میر در آن‌ها می‌گردد.

صفحات مرتبط: استریل ایر، پلاسمایر، ضدعفونی مرغ و طیور، بسته بندی محصولات