روش جذب سطحی در تصفیه آب

استفاده از ازن و ازن ژنراتور در روش جذب سطحی در تصفیه آب

جذب سطحی فرآیند جمع آوری موادی است که به صورت محلول در فصل مشترک مناسبی قرار دارند. فصل مشترک می تواند بین مایع و گاز، مایع و جامد یا مایع و مایع باشد.

در صنعت آب فرآیند جذب سطحی به انتقال جرم از یک فاز مایع به یک فاز جامد اطلاق می شود. در این فرآیند ماده جذب شونده (adsorbate) ماده ای است که در حد فاصل فاز جامد و مایع از فاز مایع حذف می شود و ماده جاذب (adsorbent) می تواند یک فاز جامد، گاز یا مایع باشد که ماده جذب شونده را در خود تجمع می دهد.

  1. جذب فيزيكی:
    در جذب سطحی فیزیکی، مولکول ها به وسیله نیروهای واندروالسی به سطح ماده جاذب می چسبند.
  2. جذب شيميايی:
    در جذب شیمیایی، واکنش شیمیایی بر روی سطح انجام می شود و مولکول های گاز با پیوندهای شیمیایی نسبتاً قوی به سطح نگه داشته شده اند. در فرایند تشکیل پیوند با ماده جاذب، مولکول هایی که بطور شیمیایی جذب شده‌اند، دچار تغییر آرایش الکترونی درونی می‌شوند. پیوندهای درون بعضی از مولکول ها کشیده و ضعیف شده و حتی پیوند بعضی از آن ها شکسته می‌شوند.