تصفیه فاضلاب به روش SBR

SBR مخفف واژه Sequencing Batch Reactor می‌باشد. فرایندهای بسته پر و خالی شونده مشابه SBR بر خلاف تصور، فرآیند نوظهوری نیست. یک سیستم لجن فعال پر و خالی شونده برای تصفیه فاضلاب است. که در آن شکل اولیه لجن فعال برپایه پر و خالی شدن توسعه یافته است. محققین مفهوم بهره‌برداری یک مخزن با سیکل‌های تکراری هوادهی، ته نشینی و تخلیه پساب تصفیه شده را بطور محکم پایه‌گذاری کردند. در سال 1956 همزمان با توسعه تکنولوژی گودال اکسیداسیون، اصول تصفیه بسته با تغذیه منقطع و پیوسته را با هم ترکیب کرد.