بررسی روش تصفیه آب به کمک نانو فیلتراسیون

استفاده از ازن و ازن ژنراتور در تصفیه آب به کمک نانو فیلتراسیون

مزایای استفاده از نانوفیلتراسیون در تصفیه آب و پساب عبارتند از:

  • حذف نمک‌های چند ظرفیتی (از قبیل آهن، منگنز، اورانیوم و برخی آفت کش ها)
  • امکان تولید میزان آب تصفیه شده در مقیاس وسیع
  • از بین بردن انواع باکتری، ویروس و میکروارگانیسم ها
  • حذف آلاینده های آلی
  • حفظ مواد معدنی مورد نیاز سلامت انسان
  • از بین بردن اثرات مخرب زیست محیطی
  • حذف کدورت، سختی و شوری آب
  • پایین بودن هزینه تصفیه
  • عدم نیاز به افزودن مواد شیمیایی زیان آور برای محیط زیست و انسان