ونتوری وسیله ای است برای تزریق مایع و گاز در یک مایع دیگر .

در این متن به موارد زیر پرداخته می‌شود:

1- اساس کار ونتوری

2- موارد مهم در نصب ونتوری

3- اقدامات ضروری در بهره‌برداری از ونتوری

4- نمونه نقشه های نصب ونتوری

ونتوری

1.    اساس کار ونتوری

اساس کار ونتوری بر اساس اختلاف فشار ناشی از باریک شدن لوله است که سیال (مایع، گاز یا بخار) از طریق آن در حرکت است. مقدار اختلاف فشار ناشی از باریک شدن توسط دو شیر فشاری که بلافاصله در بالادست و پایین دست آن یا در فاصله کوتاهی قرار دارند کنترل می شود. استفاده از ونتوری به طور کلی باعث ایجاد افت فشار در خط سیال می‌شود که سیستم پمپاژ سیال باید جبران کند.

ونتوری بر اساس معادله برنولی و شکل شماتیک زیر تزریق ازن یا کود یا هر مایع دیگر را انجام می‌دهد:

که در آن

جایی که:

q_m = جریان جرمی

C= ضریب تخلیه

β= نسبت قطر (D/d)

d= حداقل قطر  سوراخ عنصر بر حسب میلی متر

D= قطر داخل لوله بر حسب میلی متر

p ∆ = اختلاف فشار (P1-P2)

ساختار ونچوری

1.    موارد مهم در نصب ونتوری:

به منظور استفاده مناسب از ونتوری موارد مهمی باید در نظر گرفته شود تا ایجاد اختلاف فشار با مشکل مواجه نشود که مهمترین آنها عبارتند از:

1- سیال اصلی عاری از مواد جامد نامحلول (TSS) باشد. در غیر اینصورت ممکن است بر اثر گرفتگی ونتوری خسارات زیادی به تاسیسات وارد شود.

2- تجهیزات ایجاد فشار در سیال  مانند پمپ و تجهیزات کنترل جریان سیال از قبیل شیر ، طبق طراحی مهندسی و بر اساس محاسبات انجام شده ، نصب شود.

3- میزان ورودی هوا طوری تنظیم شود که از ایجاد خلا در تجهیزات نصب شده در قسمت مکش ونتوری و یا ایجاد فشار مثبت بیش از توان تحمل تجهیزات جلوگیری شود.  استفاده از جدول زیر برای انجام این مهم پیشنهاد می‌شود.

4- حتما در مسیر مکش از شیر یکطرفه مناسب استفاده شود.

شیریکطرفه آردا

5- قبل و بعد از ونتوری تا فاصله هفتاد سانتی متر از هیچگونه زانویی یا تاسیسات انحراف جریان استفاده نشود.

6- برای اطمینان از عملکرد صحیح ونتوری ،  از دستگاه واتر ترپ(water trap) آردا در مسیر مکش استفاده شود.

واترترپ

7- قبل و بعد از ونتوری از مهره ماسوره استفاده شود تا تعویض آن نیاز به لوله کشی مجدد نداشته باشد.

8- جنس ونتوری سازگار با خواص سیال اصلی و ماه تزریق شونده انتخاب شود.

9- حداکثر فشار سیستم بر اساس جنس ونتوری انتخاب شود.

جدول مکش ونتوری

1.    اقدامات ضروری در بهره برداری از ونتوری

به منظور بهره برداری مناسب از ونتوری، برنامه نگهداری زیر می‌بایست توسط بهره‌برداران انجام شود:

1- کنترل مکش ونتوری به صورت روزانه

2- بررسی عملکرد شیر یکطرفه به صورت هفتگی

3- باز و بست و شستشوی ونتوری هر سه ماه یکبار

4- تعویض ونتوری در زمان مناسب

1.    نمونه نقشه نصب ونتوری

1- نصب ونتوری در خط مستقیم

نصب ونتوری در خط مستقیم

2- نصب ونتوری در مسیر بای پس

3- نصب ونتوری در مسیر فیلتر شنی

نصب ونتوری در مسیر فیلتر شنی

4- نصب ونتوری در خطوط کم فشار  با پمپ مجزا

نصب ونتوری در خطوط کم فشار  با پمپ مجزا

صفحات مرتبط:

دیفیوزر، واترترپ، ونتوری