عمل اصلی سنگ هوا، ریز کردن حباب های هوا و در نتیجه تزریق بهتر ازن به آب است. اشکال مختلف آن در بازار وجود دارد.  اگر یک سنگ هوا در آکواریوم وجود دارد، بهتر است آن را در وسط آکواریوم یا ظرف آب جاگذاری کنید.  اگر دو سنگ هوا دارید، بهتر است آن را در فاصله مناسبی از طرفین و در وسط جاگذاری کنید تا تزریق ازن به بهترین وجه صورت گیرد.

صفحات مرتبط: دیفیوزر، ونتوری