با عنایت به اینکه شرکت فنون آردا سبز، رمز موفقیت خود را در آینده نگری، کسب رضایت مشتریان، استفاده از خلاقیت ها و ارتقای کیفیت کاری می داند و استقرار سیستم مدیریت کیفیت فرصت مناسبی را در راستای ارائه بهینه خدمات، افزایش رضایت مشتریان، بالا بردن مشارکت کارکنان و بهبود مستمر فراهم می سازد، لذا این شرکت در راستای تحقق همین امر توانست ممیزی مرحله اول را جهت دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت iso9001:2015 از شرکت IMQ ایتالیا با موفقیت سپری کند.