در مقاله ای که اخیرا به چاپ رسیده است تاثیر استفاده از گاز ازن در محیط های مختلف بر روی سطوح و هم چنین هوا به منظور پاکسازی آلودگی های مختلف از جمله باکتری و ویروس ها بررسی شده است. گاز ازن یک اکسید کننده بسیار قوی است که با مولکول های آلی واکنش می دهد و به همین جهت است که از آن در ضدعفونی کردن مواد و محیط استفاده می شود. بنابراین می توان با استفاده از دستگاه های ازن ژنراتور در ظرفیت های مختلف محیط را عاری از هرگونه آلودگی نمود. ویروس ها ذراتی هستند که از ماکرومولکول هایی از جنس پروتئین تشکیل شده اند و تنها در بدن موجودات زنده قادر به فعالیت هستند. آنها نسبت به سلول های یوکاریوت و پروکاریوت ( باکتری ها ) در برابر واکنش های اکسایشی آسیب پذیر تر هستند. گاز ازن پس از واکنش با پوششی از جنس لیپوپروتئین ویروس ها، در داخل آن نفوذ کرده و در نهایت با واکنش با DNA یا RNA ویروس، آنرا تخریب می کند. اگر چه تمامی تحقیقات بر روی تاثیر ازن بر پوشش بیرونی ویروس ها بوده است. چرا که با تخریب پوشش آنها، DNA یا RNA در تماس با بیرون زمان زیادی دوام نیاورده و به راحتی تخریب می شوند.

ذکر این نکته قابل توجه است که غلظت های بالای ازن بر روی سلامتی انسان تاثیر منفی داشته و مطابق دستورالعمل های سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده امریکا ( US EPA ) مقدار مجاز ازن بین 0.1 ppm تا 0.3 ppm در طول مدت زمان 15 دقیقه تا 8 ساعت گزارش شده است.

جدول زیر نشان دهنده زمان تخریب ویروس های مختلف در مقیاس آزمایشگاهی است.

نوع ویروس

زمان تخریب (min)

غلظت ازن ( ppm )

Herpes

180

0.05

4 phages

70

1.23

4 kind : ssDNA, ssRNA, Enveloped dsRNA

14

1.2

SARS-CoV-2

60

1

با توجه به مطالعات انجام شده در غلظت های مختلفی از ازن زمان 90% تخریب ویروس های مختلف ( از جمله ویروس کرونا ) اندازه گیری شده است و با داده های بدست آمده یک نمودار زمان تخریب بر حسب غلظت ازن برازش شده است که به شکل زیر است.


حال می توان با استفاده از نوع دستگاهی که در محیط استفاده می شود ( میزان ازن تولیدی mg/hr ) و فرمول بالا، همچنین با توجه به حد غلظت تعیین شده برای ایمنی زمان لازم برای پاک سازی آلودگی های مختلف در ابعاد مختلفی از اتاق ها را بدست آورد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و محاسبه ظرفیت ازن مورد نیاز باتوجه به مساحت فضا و میزان آلودگی و … با کارشناسان شرکت آردا تماس حاصل فرمایید

 

لطفا به این مطلب امتیاز دهید