شرکت فنون آردا سبز به منظور تعیین دوز ازن جهت تزریق در استخرهای شنا از استاندارد DIN 19643 آلمان و به منظور ضدعفونی با گاز ازن در صنایع غذایی و ضدعفونی آب و پساب از استانداردهای بین المللی برای طراحی استفاده می­­ نماید.

استفاده از اوزون در صنایع غذایی و آب­های آشامیدنی بطری­شده مورد تأیید کدکس و FDA  می ­باشد.

همچنین طراحی پکیج ازن ­ساز آردا جهت ضدعفونی هوا بر اساس حدود مجاز اعلام‌شده توسط موسسه ملی استاندارد آمریکا(ANSI) و حدود مجاز مواجهه شغلی وزارت بهداشت چاپ شده توسط مرکز سلامت و محیط کار درمان و آموزش پزشکی می­ باشد.

متأسفانه در ایران و سایر شرکت­های تأمین‌کننده ازون، به‌منظور کاهش قیمت‌ها و فروش محصول به استانداردهای طراحی توجهی نمی‌شود.

در ادامه برخی از استانداردهای ازن و حدود مجاز ازون  ذکر شده است :

استاندارد تزریق ازن در استخرهای شنا مطابق با استاندارد اروپا:

Treatment of swimming pool water Part 3 Procedural combinations with ozonation

استاندارد استفاده از گاز ازن در هوا:

Health hazards and control

استاندارد ازن مجاز باقی مانده در هوا بر اساس OSHA(اداره بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا):

OSHA

استاندارد ازن مجاز باقی مانده در هوا بر اساس ANSI(موسسه ملی استاندارد آمریکا):

ANSI222-2006e

لطفا به این مطلب امتیاز دهید