نحوه اندازه گیری ازن

امروزه به دلیـل مشخص شدن مضرات مواد رایج گنـد‌ز‌دا به‌ویژه کلـر، در تمام دنيا استفاده از ازن در تصفيه آب آشـاميدني گسترش‌یافته است. ازجمله مشـکلات به وجـود آمده تـوسـط کلـر، تشکیل ترکیبـات سرطان‌زا ماننـد تـری‌هـالومتـان‌هـا (THMs) پس از استفـاده از آن می‌باشد. بنـابـرایـن در بسیاری از کشـورهـای توسعه‌یافته، مرحلـه کلـر‌زنـی در ابتدای تصفیه‌خانه‌ها حذف‌شده است. اغلب بيمـاري‌ها و مرگ‌ومیرهای گزارش‌شده در كشور‌های پيشـرفته دنیــا در افراد مسـن و گروه‌هايي از مـردم كه سـيسـتـم ايمنـی آن‌ها ضعيـف عمل مي‌كند، مربـوط به انگل‌ها و ويـروس‌هاي مقـاوم به كلـر است.

عدم توانايـی كلـر در حذف كامل آلودگي‌های ميكروبـي و همچنين تغيير در كيفيت آب و اثرات مخـرب زیست‌محیطی ناشي از استفاده از كلــر، سبـب گرديد تا استفـاده از مـواد دوستدار محیط ‌زیست (پرتودهي فرابنفش و گاز ازن به جای استفاده از کلر) بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

ازن يك ضدعفونی‌کننده بسيار قوي است و به نحو مطلوب و بسيار موثری انواع آلودگي‌هاي ميكروبي را كاهش مي‌دهد. این گاز تقريباً بی‌رنگ باقدرت اکسیدکنندگی بالا است. ازن یا اكسيــژن فعـال ازلحاظ قدرت و سرعت ضدعفونی، سه هزار برابر قوی‌تر از كلـر است.

ازآنجاکه این گاز، هیچ‌گونه مواد سمي يا مضر در آب برجا نمي‌گذارد، پس از استفاده از آن نياز به پالايش مجدد آب نيست. تجربه نشان داده است كه اكسيژن فعـال سریعاً اجزا محلول در محيط را اكسيد نموده و نتيجه اين اكسيداسيون، تنها اكسيد اجزاء و اكسيژن مي‌باشد؛ زیرا مولكول اكسيـژن فعــال پايدار نيست و پـس از مدت كوتـاهـي شكستـه و تبديـل به مولكول پايدار اكسيـژن مـي‌گردد. همچنین ازن در مراحل مختلف تصفيـه، توانـایی حذف فلزات سنگين، سمـوم كشاورزي، رنگ و بـوی آب را نیز دارد.

شرکت فنون آردا ســبز (اولین تولیدکننده ازن ژنراتور در ایران) باتجربه 15 ساله در طراحی و اجرای سیستـم‌های ضدعفــونی آب، می‌تواند بهترین و اقتصادی‌تـرین راهکار برای استفاده از توانمندترین سیستم‌های ضدعفونی موجود را پیشنهاد و اجرا نماید.

لطفا به این نوشته امتیاز دهید.
سپاس