شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

 شاید بتوان گفت آب پس از هوا حیاتی ترین ماده برای ادامه زندگی بشر است و امروزه با پیشرفت زندگی صنعتی مصرف آن رو به فزونی است. در کشور پهناور ایران به جهت موقعیت جغرافیایی خاص آن ، مسئله آب و کمبود آن از گذشته دور وجود داشته و چه بسا کمبود آن مانع رشد و پیشرفت اقتصادی و صنعتی گردیده است.wastewater treatment

تا اوايل قرن بيستم فاضلاب‌هاي ناشي از فعاليت‌ انسان چه از نوع شهري يا صنعتي از طريق خود‌پالايي توسط طبيعت تصفيه و دفع مي‌شد ولي رشد بي‌رويه جمعيت، افزايش امكانات شهرنشيني، افزايش مصرف سرانه آب ، توليد صنايع و ... موجب افزايشتوليد فاضلاب‌ گرديد، به طوريكه ديگر طبيعت به طور كامل توان خودپالايي و تصفیه فاضلاب را نداشت. به منظور فراهم آوردن شرايطي كه چرخه حياتي آب و تصفیه فاضلاب، مانند گذشته در طبيعت انجام شود ، بشر دست به اقداماتي زد تا از معضلي كه خود به وجود آورده بود رهايي يابد.

سهم عظيم آلودگي آب‌ها به وسیله فاضلاب و پساب‌ها زمانی بیشتر آشکار خواهد‌شد که بدانیم هر يک‌‌متر‌‌‌مکعب از فاضلاب بصورت خام (تصفیه نشده) 60-40 متر مکعب آب را آلوده‌می‌نماید.از مهمترین مواد آلاینده که بوسیله انسان به منابع آب‌ وارد می‌شود می‌توان به پروتئین‌ها، چربی‌ها، کربوهیدرات‌ها، مواد پاک کننده صابونی یا دترجنت‌ها، عوامل بیولوژیکی و باکتری‌های بیماریزا اشاره نمود که تخليه آن بطور مستقیم به داخل خاک به مرورخاصیت خاک را زایل نموده و لایه‌های خاک که می‌توانستند سهم مهمی در تغییرات کیفیت فاضلاب دفعی در زمین داشته باشند، دیگر قادر به انجام این کار نخواهند بود و پساب‌های خروجی به آب‌های زیرزمینی میپیوندد و باعث آلودگی منابع آبی و خاک می‌گردند.

 تصفيه فاضلاب يكي از اقدامات اساسي در اين رابطه بود كه به منظور نابودي عوامل بيماري‌زا و كاهش آلاينده‌هاي آب صورت پذيرفت.

اصولاً‌يكي از مهم‌ترين قسمت‌هاي تأسيسات فاضلاب شهري ، تصفيه خانه فاضلاب آن مي‌باشد كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بنابراين تصفيه‌خانه  فاضلاب بايد به گونه‌اي عمل كند كه پساب خروجي از آن  مخاطرات بهداشتي و زيست محيطي براي آب‌هاي پذيرنده به بار نياورد . به طور كلي لازم است جهت طراحي، اجرا و راهبري تأسيسات تصفیه فاضلاب شهري مواردي كه مختصراً‌ به آنها اشاره مي‌گردد رعايت شود.

acivated sludge

الف‌ـ هدف اصلي از تأسيسات گران قيمت فاضلاب شهري ارتقاء سطح بهداشت عمومي است . اين تأسيسات بايد از طريق جمع‌آوري ، انتقال ، تصفيه و دفع صحيح فاضلاب خطر انتقال و انتشار بيماري توسط فاضلاب را از بين ببرد.

ب‌ـ‌ تأسيسات فاضلابي نبايد از طريق ورود فاضلاب تصفيه شده و لجن حاصل از ان به اكوسيستم محل آسيب وارد كند.

ج‌ـ‌ در صورت نياز ، مصرف مجدد فاضلاب تصفيه شده و لجن حاصل از آن با رعايت موازين بهداشتي و زيست محيطي امكان پذير باشد.

د ـ تأسيسات فاضلابي بايد به گونه‌اي طراحي و ساخته شود كه از طريق بدمنظر كردن محيط ، توليد بو انتشار عوامل بيماري‌زا ، رشد و نمو حشرات و غيره موجب اذيت و آزار مردم نشوند.

ه ـ ساخت تأسيسات فاضلاب بايد با عرف جامعه ، آداب ، سنن و مذهب مردم هماهنگي و تطابق داشته باشد و زمينه جلب همكاري مردم فراهم گردد.

زـ سرمايه‌گذاري اوليه و هزينه‌هاي جاري حداقل باشد و تا آنجا كه ممكن است از مصرف ارز و ايجاد وابستگي به كشورهاي خارجي جلوگيري‌شود.

و ـ راهبري و نگهداري از تأسيسات بايد حتي‌المقدور ساده بود و مصرف انرژي ، هزينه‌هاي تعمير و آماده‌سازي و نگهداري حداقل باشد. و تا حد امكان مشكلات موجود با استفاده از امكانات محلي قابل رفع باشد .

آب‌هاي طبيعي ممكن است داراي تركيبات آلي ، غير آلي و ميكروارگانيزمهاي گوناگون باشند. اين تركيبات مي‌توانند داراي منابع طبيعي يا مصنوعي باشند. بطوريكه اين منابع مي‌توانند منشا. طيف وسيعي از ناخالصي‌هاي موجود در آب باشند.

از ميان مواد غير آلي موجود در آب تركيبات مختلف نيتروژن جزو مهمترين آلاينده‌هاي موجود در آب محسوب مي‌گردند. نيتروژن عنصر پيچيده‌ايي است و در آب‌هاي طبيعي به اشكال مختلف از جمله : نيتروژن آلي ( پروتئين، اسيدهاي آمينه ، اوره ) ، آمونياك ، نيتريت ، نيترات و گاز نيتروژن وجود دارد نيتروژن در طبيعت در چرخه‌هاي گوناگون مابين اشكال آلي و غير آلي در حال تغيير است. به عنوان مثال در يكي از اين چرخه‌ها، باكتريها مواد آلي را تجزيه و ابتدا به آمونياك و سپس به نيتريت و در نهايت به نيترات تبديل مي‌كنند.

منبع عمده نيتروژن در رژيم غذايي انسان پروتئين است و نيترات يك ماده غير ضروري مي‌باشد و به برداشت روزانه آن توسط انسان نيازي نيست. ورود بيش از حد اين ماده به بدن مي‌تواند باعث بيماري‌هاي مختلفي شود از جمله متهموگلوبينمي در كودكان.

لذا در راستاي كاهش مقدار ورود اين ماده از طريق آب آشاميدني روشهاي مختلفي تا كنون پيشنهاد گرديده است.

شرکت آردا از سال 1376 با واردات ازن ژنراتورها یا ازن سازهای آردا فرانسه در صنعت تصفیه آب و فاضلاب حضور داشته است.

کارشناسان شرکت شرکت آردا، با استفاده از تجربه و دانش روز اروپا بهترین روشهای تصفیه فاضلاب مخصوص هر منطقه را پیشنهاد خواهند کرد.

برای مشورت با کارشناسان آردا در زمینه تهیه ازن‌ژنراتور یا تصفیه فاضلاب ، می‌توانید از طریق تلفن، فاکس و یا ایمیل شرکت با ما در ارتباط باشید.