شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

اهمیت سیستم‌های تصفیه‌درجا

از روزگار قدیم آب را عامل حیات می‌دانستند. زندگی انسان و حیوانات و گیاهان بدون آب ممکن نیست. براساس شواهد موجود اجتماعات اولیه انسانی همواره در کنار منابع آب تشکیل گردیده‌است.

امروزه نیز در بعضی از اجتماعات، میزان آب مصرفی معیار تشخیص پیشرفت‌های بهداشتی مردم آن اجتماع است، پس باید آب‌های مصرف‌شده در زندگی به نحوی به منابع اولیه برگردانده‌شود که به
محیط‌زیست لطمه‌ای وارد نگردد. از مهمترین مواد موجود در آب‌های مصرف‌شده بوسیله انسان می توان به پروتئین‌ها، چربی‌ها، کربوهیدرات‌ها، مواد پاک کننده صابونی یا دترجنت‌ها اشاره‌نمود. علاوه بر مواد نام‌‌برده‌شده عوامل بیولوژیکی و باکتری‌ها بیماریزا نیز می‌باشد که تخليه آن بطور مستقیم به داخل خاک به مرورخاصیت خاک را زایل نموده و لایه‌های خاک که می‌توانستند سهم مهمی در تغییرات کیفیت فاضلاب دفعی در زمین داشته باشند، دیگر قادر به انجام این کار نخواهند بود و پساب‌های خروجی به آب‌های زیرزمینی می پیوندد و باعث آلودگی منابع آبی و خاک می‌گردند.

سهم عظيم آلودگي آب‌ها به وسیله فاضلاب و پساب‌ها زمانی بیشتر آشکار خواهد‌شد که بدانیم هر يک‌‌متر‌‌‌مکعب از فاضلاب بصورت خام (تصفیه نشده) 60-40 متر مکعب آب را آلوده‌می‌نماید.

  دلایل انتخاب سیستمهای درجا

مطالعاتی که سازمان بهداشت جهانی در سال 1970 در کشورهای در حال توسعه انجام‌داد، نشان داد که تنها 15 درصد از ساکنان جوامع روستایی در این کشورها دارای سیستم مناسب دفع فاضلاب هستند و در جوامع شهری نیز 75 درصد از ساکنان تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار‌ندارند . اطلاعات اعلام شده از سوی شرکت آب و فاضلاب کشور همخوانی زیادی با آمار فوق دارد و طبق آن، تنها 26 درصد از شهرها و کمتر از 10 درصد از روستاهای کشور دارای شبکه فاضلاب هستند و نسبت زيادي از فاضلاب‌ شهري در ايران به‌صورت درجا دفع مي‌شود.

مطالعات انجام شده در دهه 70 میلادی توسط سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا نیز نشان داد که به دلایل مختلف از جمله دلایل زیر سیستمهای مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب در شهرها را نمی‌توان با کوچکتر کردن در جوامع روستایی به کاربرد.

1-    هزینه‌های گزاف احداث شبکه فاضلاب در حالی که متوسط درآمد مردم در جوامع روستایی به میزان قابل توجهی کمتر از مردم شهرهاست.

2-    بهره‌برداری و نگهداری از سیستمهای ساده تصفیه فاضلاب مانند هوادهی گسترده و کانالهای هوادهی در جوامعی با مقدار فاضلاب کمتر از gal/day 100000 – 50000 کارایی پایینی داشته است زیرا این روشها به سطحی خاص از دانش بهره‌برداری نیاز دارند که به ندرت در جوامع روستایی یافت می‌شوند و اگر تربیت شوند و تجربه کافی را بدست آورند به دلیل تفاوت درآمد راهی شهرهای بزرگ می‌شوند. بنابراین پیش‌بینی اینکه این سیستمها در جوامع روستایی کارایی بالایی نداشته باشند منطقی به نظر می‌رسد.

از طرف دیگر سیستمهای مورد استفاده در جوامع کوچک اغلب نزدیک به منابع آب قرارمی‌گیرند که نیازمند تمهیدات خاصی برای جلوگیری از آلودگی این منابع می‌باشند.