شرکت فنون آردا سبز - نماینده رسمی آردا فرانسه

FROM TRUE PROFESSIONALS

اهداف تصفیه آب استخر‌

  1. ضد عفونی کردن آب به منظور جلوگیری از پخش بیماریهای عفونی
  2. جلوگیری از رشد جلبک ها
  3. جلوگیری از ایجاد بو و طعم نامطبوع در آب
  4. جلوگیری از حساسیت و التهاب چشم و پوست
  5. جلوگیری از از ایجاد رسوب
  6. شفافیت آب
  7. جلوگیری از خوردگی وسایل