شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

آدرس سایت جدید  ما: WWW.Ardacompany.com

 استخرهاي شنا برحسب نوع فعاليت تقسيم بندي شده وبرهمين اساس داراي ویژگی هایی خواهند بود كه بايد ازابتداي برنامه ريزي و طراحي مد نظرقرار گيرد .با توجه به شرح فوق بطور كلي استخرها را مي توان در دو نوع روباز و سرپوشيده طبقه بندي نمود و هم چنين نوع كاربري آنها نيز طبقه بندي ديگري مانند استخرهاي شناي قهرماني، استخرهاي تفريحي، بهداشتي درماني دارد كه معمولا با قسمت هاي ديگري همچون سونا و يا واحدهاي بدن سازي است.

انواع استخر

استخرهاي روباز

استخرهاي روباز باوجود هزينه كمتر ساخت ونگهداري نسبت به استخرهاي سرپوشيده وباوجود بهره برداري از طبيعت آزاد، گل و گياه وآفتاب كه شرايط محيطي بسيارمطلوب و جذاب تري را فراهم مي‌آورد،ولي درعمل كارايي لازم را درمقايسه با استخرهاي سرپوشيده ندارد، به گونه اي كه دوره كوتاه، بهره برداري در طول سال سبب پيامدهایي از جمله رها شدن كليه تاسيسات استخردربيشترين ايام سال بدلیل بي توجهي به تامين پرسنل دائم و موظف نبود سيستم مشخص حفاظت ونگهداري از تاسيسات، نبودنظام مديريت واحد و پايدار ميشود. ازاينروتوصيه ميشوداستخرهاي روبازدرداخل يكمجموعه ورزشي و يادر جوار استخرهاي سرپوشيده درنظر گرفته شود و يا با استفاده از سيستم سقف هاي سبك و جمع شو زمان بهره برداري به سرتاسر سال افزايش پيدا كند.

استخرهاي پر و خالي شونده

در اين نوع استخرها برای یک مدت زمان که در آن آب تازه پر شده وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد و پس از مدتي استفاده و افت کیفیت آب، آب استخر را تخليه و مجدداٌ از آب تمیز آبگیری و پر مي كنند.

استخرهاي داراي جريان آب مداوم

استخرها توسط یک جریان تازه آب با کیفیت قابل قبول و بدون تصفیه، مدام در حال تغذیه به آنها وارد و از آن خارج مي گردد. بنابر این کل حجم استخر بصورت فاضلاب به همان میزان آب ورودی در طی یک مدت زمان تخلیه می شود و هیچگونه تصفیه ای صورت نمی‌گیرد. اين استخرها بهتر از دسته اول هستند مشروط به اينكه آب مورد استفاده سالم و قابل اطمينان باشد و تعداد شناگران از حد معين و مجاز براي ظرفيت استخر تجاوز نكند و مقدار آبي كه وارد و خارج مي شود متناسب با تعداد شناگران باشد.

از مزایای این استخرها می توان به عدم افزایش جمعیت باکتریایی و کدورت آب اشاره نمود که تغییری درآن پیش نمی آید و لیکن به طور کامل نیز از استخر حذف و خارج نمی شود.

استخرهاي داراي سيستم گردشي يا داراي مدار بسته

اين دسته از استخرها از نظر بهداشتي بهترين نوع مي باشد. در اين نوع استخرها یک میزان جریان از آب استخر همواره توسط پمپ در حال گردش می باشد به این ترتیب که آب پس از خروج از استخر از طریق سیستم تصفیه و بعد از گندزدایی، به کیفیت مناسب رسیده و مجددا" به استخر برگشت داده می شود دراین نوع استخرها ،میزان آب چرخشی باید به نحوی باشد که هر 8-6 ساعت آب استخر تعویض گردد. برای

استخرهای خصوصی که شناگران کمتری استفاده می نمایند ممکن است هر 12 ساعت قابل قبول باشد.

استخر خصوصي، مسكوني

استخري است كه صرفا براي استفاده مالك، اعضاء خانوادهو حداكثر 3 واحد مسكوني ويا مهمانان شخصي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين استخر كاربرد عمومي ندارد.

استخر عمومي

هرگونه استخري كه باهدف انتفاع مالي يا ارايه خدمات به عموم افراد جامعه ويا قشر خاصي از افراد جامعه ساخته مي شود. همانند استخرهاي عمومي با مالكيت شخصي واستخرهاي موسسات، سازمان‌ها يا مراكزدولتي و خصوصي، مدارس، مهد كودك ها، پادگانه اي نظامي، پلاژها، كمپ ها يا مجتمع هاي مسكوني، هتل ها، متل ها و موارد مشابه.

استخر آموزشي خردسالان

ًجهت شناوآموزش افراد استخرهاي آموزشي مخصوص خردسالان، استخرهاي كم عمقي هستندكه صرفا كمسن وسال مورد استفاده قرارميگيرند. حضور افراد بزرگسال در اين استخرها فقط به منظورمراقبت و يا آموزش افرادخردسال ميباشد. بنابراين شنا كردن افرادبزرگسال دراين استخرهاممنوع است.

استخر شناي تفريحي

ً براي تفريح و سرگرمي مورداستفاده قرارمي گيرند وممكن است در استخرهاي تفريحي صرفا مكان هاي مختلفي نظيرهتل ها و مراكزتفريحي عمومي نيز ساخته شوند.

- استخر سرسره دار

يك استخر سرسره داربه استخري اطلاق مي شود كه داراي يك يا چند سرسره معمولي، تونلي ويا با شيب تند به انضمام تجهيزات مربوط به گردش آب باشد. اين استخرها اغلب همان ضوابط استخرهاي شناي تفريحي رادارا مي باشند. الزامات خاص اين استخرها در چک لیست پیوستی آورده شده است.

استخر موج ساز

به استخرهايي اطلاق مي شود كه داراي طرح و شكل ويژه اي بوده و با استفاده از يك دستگاه موجساز درآن ها به طور مصنوعي موج ايجاد مي گردد.

استخر شناي حرفه اي و مسابقات

اين استخرها براي مسابقاتملي يا بين المللي و نيز شناي حرفه اي كاربرد دارد.

استخر شيرجه

شناگران از سكوها ويا تخته هاي شيرجه اي كه داراي ارتفاعات مختلف از 1 تا 10 مترمي باشند به درون آب شيرجه مي زنند. استخرهاي شناي عمومي بارعايت عمق وفضاي لازم و تامين نظارت كامل فقط مجازبه نصب تخته هاي پرشي تا ارتفاع 3 متراز سطح آب مي باشند، مشروط به اينكه در صورت ازدحام و عدم كنترل امكان خارج كردن تخته هاي پرشي وجود داشته باشد.

استخرهاي چند منظوره

بادرنظر گرفتن تمهيداتي درمقاطع استخرهاي مسابقه اي وتمريني امكان برگزاري سايرورزشهاي آبي تا حدود زيادي فراهم مي شود. به گونه اي كه رعايت عمق و شيب مجاز در كف استخرها وبهره‌گيري از تقسيم كننده‌هاي شناور، قابليت بسيار خوبي براي افزايش كارآيي وتبديل آن به استخرهاي چند منظوره به وجود خواهد آورد.

استخر آبگرم طبيعي

به استخرهايي اطلاق مي شود كه با هدف درمان و آرامش بخشي طراحي شده است. اين استخرها داراي امكاناتي نظيرپاشش سيكلي آب، آب گرم، آب سرد، حمام آب معدني، سيستم تزريق هوا درون آب، ايجاد حباب و ... مي باشند. در اکثر کشورهایی که دارای منابع چشمه‌های معدنی هستند، مراکز بهداشتی درمانی بسیار مجهز همراه با پزشکان متخصص و تجهیزات کامل در تمام طول سال پذیرای بیماران و مراجعه کنندگان است، زیرا درمان با آب های معدنی نیز مانند سایر روش های درمانی باید زیر نظر پزشکان و متخصصین فن انجام شود تا از هرگونه اثرات سو احتمالی که ممکن است حتی جنبه های درمانی آن را تحت الشعاع قرار دهد جلوگیری شود.

استخر معلولان

شامل استخرهايي است كه داراي شكل و طرح ويژه بوده و براي استفاده افرادي كه ناتوان جسمي هستند مورد استفاده قرار مي گيرد.

استخر كف متحرك

به استخرهايي اطلاق مي شود كه درآنها با استفاده ازيك سيستم هيدروليك كف استخرقادربه بالا مدن بوده وداراي سيستم خودتميز كننده از طريق پاشش آب مي باشد. اين استخرهاعموماً براي استفاده افراد معلول بكار مي روند.

استخر واترپلو

استخر واترپلو استخري است كه براي مسابقات رسمي ويا غيررسمي واترپلو طراحي وتجهيز شده است. واترپلو از جمله مشكل ترين ورزش هاي تيمي آبي است. بازي واترپلو اغلب دراستخرهاي سرپوشيده انجام مي شود.

استخر غواصي

استخرغواصي، استخري است كه به دليل شرايط خاص تمرينات غواصي بايد داراي ابعاد، اندازهها و تجهيزات خاصي باشد.

استخر شناي گروهي و نمايشي ، شناي موزون

شناي گروهي كه به صورت نمايشي برگزارمي شوديكي ازرشته هاي نوين وموفق درورزشهاي آبي است كه طرفداران زيادي در بين جوانان دارد.

متا: استخر – شنا – انواع استخر