شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

بیماریهایی که می‌توانند از طریق آب استخر به بدن انسان منتقل شوند را میتوان به دسته‌های زیر تقسیم نمود:

1-    بیماریهای دستگاه گوارش قابل انتقال از آب استخر:

          وبا،حصبه،اسهال،هپاتیت،ناراحتی های معدی و گوارشی

2-    بیماریهای چشم،گوش،حلق و بینی قابل انتقال از آب استخر

تراخم،ورم ملتحمه،گلودرد چرکی،عفونت گوش میانی

3-    بیماریهای پوستی قابل انتقال از آب استخر

انواع کچلی،زرد زخم،خارش پوست و عفونت قارچی بین انگشتان پا

4-    بیماریهای انگلی قابل انتقال از آب استخر

بیماری‌های اسهال و استفراغ ناشی از ژیاردیا،کریپتوسپوریدیوم

5-    بیماریهای ویروسی قابل انتقال از آب استخر

هپاتیت A ، HPV ، فلج اطفال و بیماری ناشی از ادنوویروس (ایجاد ورم ملتحمه)