شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

 

 

 

کاربرد ازن در تولید تخم مرغ

ازن , uv , اشعه , پرورش مرغ , مرغداری

در تحقیقی که در مقطع دکتری در دانشگاه اوهایو آمریکا انجام شده اثر چندین روش بر حذف باکتری پاتوژن Salmonella Enteritidis بررسی شده که یکی از مهمترین عوامل بیماری­زا منتقله از مواد غذایی به انسان بوده و باعث بیماری salmonellosis می­شود. در آمریکا  1.4 میلیون نفر را مبتلا  به این بیماری وجود داشته که هزینه­ی  سالیانه­ای معادل 2.3 میلیارد دلار به جامعه تحمیل می­کند.

فراوده­های تهیه شده از صنعت مرغداری مهمترین عوامل انتقال این بیماری به انسان بوده که تخم مرغ یا محصولات آن 50 درصد را شامل می­شوند. آلودگی پوسته تخم مرغ به Salmonella Enteritidis هم برای مصرف کننده مستقیم و هم برای صنایع غذایی استفاده کننده از این محصول خطرناک می­باشد. از اینرو از بین بردن این باکتری بدون آسیب رساندن به کیفیت تخم مرغ همیشه مورد نظر متخصصین و محققین صنایع غذایی بوده است.

در تحقیق یاد شده اثر گاز ازن و اشعه UV در دمای پایین بر باکتری Salmonella  موجود در پوسته تخم مرغ بررسی شد. آزمایشات برای  آلودگی پوسته بیرونی تخم مرغ که دارای حدود 106 CFU/g باکتری Salmonella Enteritidis بود با استفاده از گاز ازن در 0-15 psig  و در 0-20 دقیقه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از ازن در دمای 3-4 درجه سانتی­گراد و 15 psig  در 10 دقیقه باعث کاهش باکتری در سطح پوسته تخم مرغ به اندازه 5.9 (در مقیاس لگاریتمی) شده است. استفاده از اشعه UV و متعاقب آن استفاده از گاز ازن به مدت 2 دقیقه کاهشی حدود 4.6 (در مقیاس لگاریتمی) را نشان می­دهد. هم­چنین این مطالعات نشان داد که افزایش فشار و زمان تماس ازن باعث نابودی قابل توجه باکتری Salmonella Enteritidis در درون پوسته تخم مرغ می­شود بدون آنکه کیفیت تخم­مرغ کاهش محسوسی پیدا کند.

استفاده از ازن و UV یا ازن و گرما برای تولید تخم مرغ عاری از باکتری Salmonella Enteritidis توسط محققین این پژوهش در صنعت توصیه شده­اند.