شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

ملاس بعنوان ماده اولیه تولید فاضلاب در کارخانه‌جات الکل سازی می‌باشد. آلودگی این فاضلاب بسیار بالا است و بدلیل مشکلات راهبری و فرایندی و متغیر بودن کیفیت شیمیایی فاضلاب، روش‌های تصفیه‌ای که پیش از این در مورد فاضلاب الکل‌سازی آزمایش شده ناموفق بوده‌است. همچنین روش تبخیر فاضلاب توسط حرارت بدلیل مصرف بسیار بالای انرژی دارای صرفه اقتصادی نمی‌باشد.

شرکت آردا با ابداع روشی تلفیقی از انعقاد و ته نشینی به صورت الکتروشیمیایی، فرایند هضم بیهوازی و فرایند اکسیداسیون هوازی فرآیندی را ارائه می‌نماید که در آن حداکثر کاهش آلودگی فاضلاب صنایع الکل‌سازی صورت پذیرفته و در صورت امکان بازیافت، بخشی از حجم فاضلاب تصفیه شده به‌عنوان آب مورد نیاز فرایند تولید شده  و همچنین بازیافت مواد جامد موجود در فاضلاب بعنوان کیک لجن صورت می‌پذیرد.

لازم به ذکر است که شرکت آردا مفتخر است تا برای اولین بار فرآیندی مناسب برای تصفیه فاضلاب صنایع الکل سازی را طراحی و مورد آزمایش قرارداده‌است.

با اجرا و بهره برداری از فرایند شرکت آردا پیش‌بینی می‌شود که آلودگی فاضلاب به میزان بیش از 95% کاهش یابد و فاضلاب به دو بخش لجن و فاضلاب تصفیه‌شده تقسیم شود. لجن فراوری‌شده پس از فرایند بی‌هوازی می‌تواند به کمک تأسیسات موجود آبگیری شده و به‌عنوان کمپوست مورد استفاده قرار گیرد. مایع کم کدورت نیز پس از تصفیه تکمیلی –گندزدایی، بوزدایی و رنگ زدایی- به محیط پذیرنده دفع شده و یا به فرایند تولید بازگردش خواهد شد. در طی راهبری این روش، عملکرد و قابلیت اعتماد آن سنجیده خواهد شد و درصورت حصول نتیجه دلخواه، همین روش به سایر خطوط تولید نیز گسترش خواهد یافت.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت آردا تماس بگیرید.