شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

 باتوجه به وجود مواد دانه‌اي و چربي زياد در فاضلاب رستوران‌ها، تصفيه آن علاوه بر واحدهاي تصفيه متعارف مانند تصفيه به روش‌هاي بيولوژيك نيازمند استفاده از واحدهايي نظير دانه‌گير و چربي‌گير مي‌باشد.

روش‌هاي متفاوتي براي حذف چربي و مواد دانه‌اي وجوددارد كه از جمله آنها مي‌توان به روش‌هاي DAF و CPI براي حذف چربي و انواع مختلف آشغالگيرها و سيستم‌هاي شناورسازي براي حذف مواد دانه‌اي اشاره‌كرد.

 شركت  آردا با استفاده از تجارب خود در استفاده از تكنولوژي‌هاي روز دنيا، دستگاه منحصربه فرد vortex 01  را پيشنهاد مي‌كند كه قادر به حذف مواد دانه‌اي و هوادهي پساب در يك واحد مي‌باشد.