شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

پساب صنايع دارويي يكي از خاص‌ترين پسابهاي صنعتي ميباشد چرا كه از يك سو تغييراتت زياد در كيفيت پساب مشاهده مي گردد مانند pH كه بستگي به فرآيند توليد و ماده توليدي دارد و از سوي ديگر عمدتا حاوي آلاينده هايي است كه به طور معمول در پساب هاي ديگر – حتي صنعتي – نيز يافت نمي شوند مانند آنتي بيوتيكها .

از اين رو پساب صنايع دارويي نياز به شناخت وسيعي از ماده موثر دارويي توليدي و ساير مشخصه هاي عمومي تصفيه فاضلاب ( مانند كميت پساب توليدي، بار آلي، وجود مواد مغذي و ... ) دارد.

 شركت آردا با تكيه بر تجارب منحصر به فرد كارشناسان خود از معدود شركت‌هايي است كه توانايي طراحي و ساخت انواع فرآيندهاي تصفيه پساب صنعت داروسازي را دارا مي‌باشد. روش‌هايي كه به صورت موفقيت آميز براي تصفيه پساب صنايع دارويي به كار رفته است متنوع بوده و در دو دسته روشهاي بيولوژيك و روشهاي شيميايي قابل دسته‌بندي مي‌باشند. از جمله روشهايي كه قابل ارائه و ساخت توسط شركت آردا در ايران مي‌باشند مي‌توان به روشهاي زير اشاره كرد:

1- روشهاي اكسيداسيون پيشرفته TiO2 UV + O3

2- روش‌هاي بيوراكتورهاي غشايي Membrane Bio Reactor)MBR)

3- روشهاي بيولوژيك + شيميايي O3 + IFAS