شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

آدرس سایت جدید ما: http://ardacompany.com 

 نگهداري و افزايش زمان ماندگاری محصولات غذایی همواره یکی از دغدغه های توليد كنندگان در سطح جهان مي باشد. طبق مقاله منتشر شده اي از سازمان محيط زيست , استفاده از اكسيژن فعال به منظور ضد عفوني ميوه ها, سبزيجات و گوشت, نیاز به استفاده از هر گونه ضد عفوني کننده ثانويه اي را منتفی مینماید.

كاربرد ازن در عمل آوري و نگهداري مواد غذايي سبب ايمني آنها در کلیه مراحل, از به عمل آوري تا مصرف مي گردد. ميکرو ارگانيسم هاي خاک و کودهای مورد استفاده، سبزيجات را در سطح وسیعی آلوده مي کنند. ميوه ها نیز توسط باکتريها، هاگ ها,  قارچها, اسپورهاي منتشر شونده از طريق هوا, ذرات گرد و غبار و دست افرادي که در چيدن ، بسته بندي و توزيع دخالت دارند ، آلوده مي شوند.

در شکل زير بخوبي مشاهده مي شودکه استفاده از گاز اكسيژن فعال در شستشو و بسته بندي سبزيجات و ميوه ها تا چه حد سبب افزايش کيفيت محصول و زمان ماندگاري آنها شده است.

 OZONE in food and ivegetables industry

 

 

طبق آزمایشات متخصصین بيشتر ميکرو ارگانيسم هاي همراه با ميوه ها و سبزيجات مانند باکتريهاي اسيد لاکتيک،Coryneform, Pseudowonads, Xanthamonad, Micrococci و بسياري از قارچها  بي خطرند اما نقش مهمي در فساد آنها دارند. ميوه ها و سبزیجاتی که دارای بافت نرمی هستند خيلي زودتر توسط باکتريها از بين مي روند و ميوه هاي ترش محيط مناسبي براي تکثير قارچها هستند.

گاز اكسيژن فعال یا ازن يک ميکروب کش و ضدعفوني کننده بسيار موثر است که به سرعت جمعيت ميکروارگانيسمهاي ذکر شده و و يا گونه هاي بیماری‌زای Escherichia coli ، ويروسهاي بيماري زا ، کپک هاي قارچي، تخم انگلها را کاهش مي دهد.

جدول زیر میزان تاثیر ازن در حذف میکرو ارگانیسم های بیماری زا را نشان میدهد:

قدرت ازن در حذف عوامل بیماریزای سبزیجات و میوه ها

 نتايج حاصل ازکاربرد گاز اكسيژن فعال در بسته بندي ميوه ها و ديگر مواد خوراکي نگهداري شده در دماي  45 درجه در بيشتر محصولات خام سالم تعداد بيشماري ميکرو ارگانيسم ها ، از 1000 تا ميليونها عدد در گرم يافت مي شود، تعداد اين آلاینده ها به ضايعات باقي مانده از محصولات و فرآيند شستشوي محصول بستگي دارد. براي مثال در سطح سبزيجاتي مانند کاهو که داراي برگ باز هستند تعداد باکتريها مي توانند حدود دو ميليون براي هر گرم سبزي باشد و در سطح گوجه فرنگي تا حدود سه هزار باکتري در هر سانتيمتر مربع شمارش مي گردد.

کاهش آلودگي ميکروبي در سبزيجات پس از شستشو با آب حاوی اكسيژن فعال

 کاربرد ازن در ضدعفونی و رفع آلودگی سبزیجات

 

شستشوي سبزيجات و ميوه ها در مدت زمانی کم با آب حاوی اكسيژن فعال ، سبب ماندگاري محصول در دماي 45 درجه سانتيگراد مي گردد.

 کاربرد ازن در شستشوی میوه ها

مطالعات جديد نشان دادند كه تزریق مداوم يا منقطع گاز اكسيژن فعال در انبار مركبات و سردخانه ها, از رشد كپك هاي سبز- آبي جلوگيري مي كند و رشد عوامل قارچي كه ميوه ها از قبل به آنها آلوده بودند و خسارات ناشي از آنها را به شدت كاهش مي دهد. به نظر مي رسد كه در كشور ما اكثر ميوه هاي انبار شده داراي آلودگي قارچي و كپك هستند و اين مسئله بخصوص در صادرات ميوه مشكل آفرين است.

استفاده از اكسيژن فعال به منظور مبارزه با کپک و عوامل قارچي در سردخانه ها بسيار ضروري است. يکی از دلایل دیگراستفاده از گاز ازن در افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی کم دوام مانند ميوه جات تازه و محصولات مشابه مثل گوجه فرنگي , توانایی این گاز در نابودي اتيلن است. اتيلن گازی است که از محصولات انبار شده که در حال رسيدن هستند متصاعد مي شود. اتيلن فرايند رسيدن ميوه ها را تسريع و عمر نگهداري آنها را کاهش مي دهد. سالهاست که از توانايي.اكسيژن فعال براي جلوگيري از رسيدن موز در طول حمل و نقل آن استفاده می شود.

مزاياي استفاده از اكسيژن فعال – ازن در ضدعفونی سبزیجات

  • افزايش طول عمرسبزيجات و ميوه ها،
  • کاهش باکتريها، هاگ ها و قارچهاي منتشر شونده از طريق هوا
  • کاهش باکتريها ، هاگ ها و قارچهاي منتشر شونده از طريق آب
  • کاهش ميزان ضايعات مواد غذايي
  • از بين بردن کپک هاي قارچي، تخم انگلها
  • کاهش محيط رشد ميکرو ارگانيسم ها
  • عدم تغيير طعم و مزه ، رنگ و بو
  • عدم جايگذاري مواد شيميايي مضر
  • افزايش اطمينان در توليد محصولات سالم ، ايمن و بي خطر

جدول زیر میزان مورد نیاز ازن و زمان مناسب بای حذف پاتوژنها را نمایش میدهد:

Organism

Applied O3 Dose
(ppm)

O3 Dose at Nozzle
(ppm)

Exposure Time
(minutes)

Log Reduction

Salmonella

3

2

3

6

Staphylococcus

3

2

10

6

Pseudomonas aeruginosa

3

2

5

6

Trichophyton mentagrophytes

3

2

0.5

4

Listeria monocytogenes

3

2

3

4

Campylobacter jejuni

3

2

3

4

Aspergillus flavus

3

2

5

4

Brettanomyces bruxellensis

3

2

3

4

E-coli

3

2

0.5

5

شرکت آردا نماینده رسمی اردا فرانسه آماده ارائه خدمات مشاوره و اطلاعات فنی به متقاضیان می‌باشد.

ژنراتورهای ازن آردا دارای 10 سال گارانتی قابل تمدید بوده و بهترین گزینه برای شرکتهای تولید میوه و سبزیجات بسته بندی می‌باشد.

 

مراجع:

 

1-Palou, L., Smilanck, J.L., Cristo, C.H., and Mansour, M. Effect of gaseous ozone exposure on the development of green and blue molds on cold stored fruit. Plant Disease, 85(6): 632-638. 2001.

2-Rice, R.G., Farquhart, J.W., and Bollyky, L.J. Review of the applications of ozone for increasing storage times of perishable. Ozone Sci. Eng. 4:147-163. 1982.

3-Achen, M. And Yousef, A.E. 2001. Efficiacy of ozone against Escherichia coli O157:H7 on apples. Journal of Food Science, 66(9):1380-1384.

4-Khadre, M.A., Yousef, A.E. and Kim, J.G. Microbiological aspects of ozone applications in food: a review. Journal of Food Science,66(9):1242-1252. 2001.

5-Kim, J.G. and Young, A.E. Inactivation kinetics of foodborne spoilage and pathogeniz bacteria by ozone. Journal of Food Science, 65(3): 521-528. 2000.

6-Majchrowicz, A. Food Safety Technology:A Potential Role for Ozone. Economic Research Service/USDA. June-July, 13-15. 1998.

7-Neil H. Mermelstein, Use of Ozone to Improve the Safty of Fresh Fruits and Vegetables, FOODTHECHNOLOGY, VOL.53, NO.10, OCTOBR 1999.