شرکت فنون آردا سبز - نماینده رسمی آردا فرانسه

FROM TRUE PROFESSIONALS

دستگاه های تصفیه و ضدعفونی هوای آردا

تصفیه هوای سالنها - تصفیه هوای مهد کودک ها و محیط های آموزشی - سالنهای نگهداری میوه و سبزیجات - بیمارستانها و درمانگاه ها  -  رفع بوی بد محیطهای مختلف نظیر ایستگاه های پمپاژ - تصفیه خانه های فاضلاب و ......

دستگاه های تصفیه هوای آردا