شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

ازن وقتي كه به صورت گاز در هوا پراكنده شود باكتري ها، قارچ ها ( مثل كپك ها) و ساير ميكروارگانيسم هاي مضر و يا فاسد كننده مواد غذايي را از بين مي برد.

پالايشگرهاي شرکت آردا ميتوانند براي ازن زني درهوا و در انبارهاي مواد غذايي و ساير انبارها به كاربرده شوند و بسياري از باكتريهاي هوازي، كپك ها و ساير ميكروارگانيسم هاي موجود در هوا را از بين  ببرند. بنابراين به مقدار زيادي ميكروب هايي را كه برروي غذا قرار گرفته اند و يا در حال رشد مي باشند و موجب فساد غذا مي شوند را كاهش مي دهند. پالايشگرهاي ARDA به صورت شگفت انگيزي تعداد آلوده كننده هايي را كه امكان وجودشان در انبار مواد غذايي موجود باشد كاهش مي دهند. ازن همچنين مانع از حمله حشرات به انبار مواد غذايي مي شود.

شما مي توانيد پالايشگرهاي شرکت آردا را در داخل انبار مواد غذايي يا در اتاق هائي كه درآنها غذا  نگهداري مي شود، قرار دهيد و به مدت 5 تا 10 دقيقه درهر ساعت آن را روشن نگه داريد. دراين حالت لازم نيست كه از لوله استفاده كنيد يا آنكه پالايشگر را درخارج از اتاق يا انبار مواد غذايي به برق متصل و لوله خروجي آن را در داخل شيار كوچكي در داخل درب قرار دهيد و سپس هواي داخل را ازن داركنيد.