شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

تاییدیه دستگاه های ازن ژنراتور آردا

شرکت اردا  نماینده آردا فرانسه در ایران  برای آسودگی خاطر مشتریان خود ، برای دستگاه های تولیدی شرکت آردا، از مراکز معتبر دولتی و خصوصی مجوز استفاده  اخذ نموده است.

این تاییدیه ها را می توان در 5 بخش زیر دسته بندی کرد:

  1. تاییدیه های مربوط به دستگاه های ازن ساز تصفیه هوا
  2. تاییدیه های مربوط به ازن ژنراتورهای مناسب برای درمان زخم های دیابتی
  3. تاییدیه های مربوط به ازن سازها و ازن ژنراتورهای استخری آردا
  4. تاییدیه های مربوط به ضدعفونی محیط های بیمارستانی و اتاقهای عمل
  5. تاییدیه های مربوط به ضدعفونی و ازن زنی مواد غذایی و آب آشامیدنی