فاضلاب موجود در مرغداری با مواد آلی از جمله ترکیبات کربن، نیترات و کلر و نیترات آلوده شده و نباید وارد چرخه آب عادی شود لذا قبل از تخلیه در آبهای عمومی، باید تصفیه شود. آنها به طورمعمول مقادیر بالایی اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) ، هالوژن آلی قابل جذب (AOX) و احتمالاً باکتری های موجود در فاضلاب را دارا هستند.

به طور خاص ازن که بسیار واکنش پذیر است به طور ویژه مولکولهای آلی با زنجیر بلند را، تجزیه می کند که زیست تخریب پذیر نیستند و یا تجزیه بیولوژیکی دشواری دارند. یک اثر جانبی مثبت تصفیه پساب کشتارگاه ها با اوزون وجود مقادیر زیادی اکسیژن در آب پس از تصفیه است. یکی دیگر از اثرات جانبی مثبت، کاهش قابل توجه آلودگی باکتریایی آب است.با ازناسیون فاضلاب، قادر به دستیابی به چندین هدف به طور همان زمان خواهیم بود. اولا ، تجزیه آلاینده ها طی یک فرایند دوستدار محیط زیست انجام می شود، که همچنین از نظر اقتصادی بسیار مفید است زیرا میزان ازن همیشه مطابق تقاضا استفاده می شود. پس از فرآیند تصفیه باید این اطمینان حاصل شودکه پس از آن می توان پساب را در مسیرهای منابع عمومی آب تخلیه کنیم. به طور متوسط ​​، مدت زمان حدود30 دقیقه برای دستیابی به استاندارد های لازم آب باید رعایت شود. بعد از ساخت ازن در ژنراتور ، گاز مخلوط از حدود 10 درصد ازن تشکیل شده ،و  90 درصد اکسیژن خالص باقی مانده است . این مقدار برای ایجاد واکنش های مورد نظر در فاضلاب کافی است. به طور کلی دوز ازن وابسته به آلودگی می باشد که با استفاده از سنسور تشخیص داده می شود و اقتصادی بودن عملیات را تضمین می کند. در انتها ازن باقی مانده به اکسیژن بی خطر تبدیل می شود.

لطفا به این نوشته امتیاز دهید.
سپاس