اکسیژن فعال دارای این قدرت است که می تواند رگ زایی را شروع، ‌ترمیم و توسعه دهد.

در مرض قند جدار رگ ها از بین می رود و زخم هایی در پا  و سایر قسمت های بدن به وجود   می آید.

مکانیسم اصلی درمان زخم های دیابتی ترمیم های آسیبی مربوط به جراحت های دیابتی است که آسیب هایی را که به عروق و اعصاب وارد می آید با رساندن اکسیژن بیشتر بهبود می بخشد. رساندن اکسیژن نوزاد که توسط دستگاه ARDA تولید می شود به ناحیه آسیب دیده باعث می‍‍شود که در اثر تکرار، بافت ها بصورتی غیر قابل تصور ترمیم یابند.

اصولاً در مورد زخم های دیابتی زخم های معمول نیز به سختی معالجه می شوند، در صورتی که اگر هر روز این زخم ها با آب اکسژن فعال دار شستشو شوند به سرعت معالجه و ترمیم می شوند.

عملاً استفاده از اکسیژن فعال می تواند جانشین مصرف آنتی بیوتیک ها شده و نه تنها زخم ها را بهبود بخشد بلکه رساندن اکسیژن به زخم ها عمل رگ زایی را نیز به وجود می آورد.

استفاده از اکسیژن فعال نه تنها ارزان است و می تواند توسط یک دستگاه ژنراتور کوچک خانگی ARDA در منزل صورت پذیرد بلکه هیچ گونه اثر جنبی هم نخواهد داشت و از آنجا که بالاترین اثر آن رگ زایی است، امید آن است که بتواند همه بافت ها را ترمیم کند یا حداقل در وضعیت موجود و بدون پیشروی با معالجه اثر ظاهری، آنها را نگه دارد.

نکته:

در صورتیکه مخزن آب به اندازه ای بزرگ باشد که بیمار بتواند محل زخم را در آن قرار دهد قدرت معالجه اکسیژن فعال افزایش می یابد.

لطفا به این نوشته امتیاز دهید.
سپاس