ازن ژنراتور های نیمه صنعتی

این رده از ازن ژنراتـورها مـی ‌توانند تا غلـظت 200g/h ازن تـولید نماینـد. ورودی این دستگـاه مـی ‌توانـد هـوا /اکسیژن باشد. کاربرد این دستگاه ها طیف متنوعی از صنایع بوده و می‌ توان به ‌صورت مدولـاراز تعـدادی دستگاه به‌ شکل موازی استفاده کرد.

حوزه کاربردی

– رنگ بری

– صنایع مختلف

– تصفیه فاضلاب

– پیش تصفیه RO

– پروژه های خاص

– پالایش آب استخرها

– تصفیه آب آشامیدنی

– تصفیه آب فرایند تولید

– نگهداری و ضدعفونی مواد غذایی