ازن ژنراتورهای صنعتی ( سری IOG 5 تا IOG 0.2)

ایـن رده از ازن ژنـراتـورهـا قابلیت تـولید ازن بـا ظرفیت هـای متفاوتی را دارند. سیستم خنک کننده این دستگـاه روغـن مـی باشـد و ورودی دستگاه ها هوای خشک یا اکسیژن بوده و همچنین خروجی آنها قابل تنظیم است. در این ژنراتـورها با استفـاده از ایجاد پوشش متالیزه در داخل راکتور های تولید ازن، راندمـان افزایش و خرابی دستگاه ها کـاهش یافته است. همچنین مدار الکتریکی این دستگاه ها با افزایش ظرفیت قطعات دارای راندمان بیشتر بوده و غلظت ازن بیشتری تولید می نمایند.

مزایای ازن ژنراتورهای صنعتی

– مجهز به سنسور دما و آلارم هشدار

– سیستم خنک سازی راکتورها با روغن

– قابلیت تنظیم مقدار ازن خروجی دستگاه

– دارای اتصال ارت دستگاه برای حفاظت فردی

– مجهز به سیستم کنترل فاز جهت محافظت از مدارها

– دارای فلومتر نشان دهنده مقدار هوا / اکسیژن ورودی

– دارای سیستم محافظت بردهای الکتریکی از نوسانات برق

– مجهز به تایمر جهت عملکرد خودکار و تنظیم بازه روشن و خاموش بودن دستگاه

– دارای محافظ هوشمند کنترل دمای دستگاه با هشدار صوتی، نوری و سنسور قطع

– دارای قابلیت تنظیم جریان و فرکانس به منظور عملکرد بهینه و مجهز به کلید های حفاظتی در برابر جریان اتصال کوتاه